Prihlásenie do systému

Pokrová etika

1.Pohotovo si sadni na svoje miesto pred začiatkom turnaja a krupiérovi odovzdaj vylosovanú kartičku s číslom stola a miesta.To iste platí, keď sa stôl ruší a každý sa musí presadiť. Nikdy neoddiaľuj presádzanie k novému stolu, aby si sa vyhol BLIND-om.
2.Odstráň všetky nepotrebné predmety zo stola. Nikdy nezasahuj do spoluhráčovho priestoru s predmetmi ako napr. nápoje, telefóny, lieky, slnečné okuliare, materiály na čítanie a podobne.
3.Keď hráš turnaj, nepožívaj nadmerne alkoholické nápoje.
4.Skutočnosť, že sa máš presadiť pri balancovaní stolov prijmi stále so slušnosťou. Je to vec náhody, nikto Ti to nerobí naschvál.
5.Za žiadnych okolností nenadávaj ani sa nezlosť na svojich spoluhráčov. Takisto zaplatili poplatok a sú opravnení hrať so svojimi chipmi tak ako len vedia a chcú.
6.Nauč sa vyhrávať, ale aj prehrávat. Keď vyhráš, príliš neoslavuj a pri prehre, nenariekaj. Nikto nie je nato zvedavý.
7.Nauč sa promptne vracať ku stolu po prestávke.
8.Keď sa hra skončila, nepokúšaj sa dozvedieť, aká nasledovala ďalšia karta.
9.Nenaťahuj spoluhráčov, ak máš na ruke víťazné karty. Čo najskôr ich otoč.
10.Nikdy nerozprávaj so spoluhráčmi ako so smetím. Správaj sa uvedomelo a zdvorilo, bez ohľadu na správanie druhých.
11.Tvojou povinnosťou je hrať s každým hráčom rovnako. Ináč je to podvadzanie. Tvoji kamaráti to pochopia.
12.Dávaj pozor na turnajové pravidlá - napr.keď si ALL-IN, hneď otoč svoje karty.
13.Ak si na rade, stále konaj v primeranom čase.
14.Nerob nátlak na spoluhráčov, aby sa finančne dohodli na niečom, čo nechcú.
15.Svoj STACK so žetónmi s najvačšou hodnotou maj stále pred ostatnými žetónmi tak, aby ich Tvoji súperi mohli vidieť.
16.Ak hráč pred Tebou ide RAISOVAT a hra sa NO-LIMIT, neodhadzuj karty predtým, než tak urobí. Ak by si takto urobil FOLD, mohlo by to ovplyvniť výšku jeho zvýšenia.
17.Nikdy nekomentuj hru, ak ešte prebieha. Napr. Ak sa na FLOPE ukážu tri kone a ty si zahodil štvrtého, len nezačni búchať do stola alebo si trhať vlasy či ináč naznačovať, že si toho koňa zahodil.
18.Nežiadaj o výmenu kariet.
19.Ubezpeč sa, že sú Tvoje žetóny jasne viditelné. Ak sa presúvaš k novému stolu, daj si ich do RACK-U. Nikdy ich nedávaj do čiapky alebo vrecák.
20.Neukazuj karty počas hry. Ubezpeč sa, že ich nikto nevidí, keď sa na nich pozeráš.

Ak máš akékoľvek pochybnosti ohľadne pokrovej etiky, neváhaj kontaktovať krupiéra alebo managera turnaja.
Nakoniec, každý bol raz začiatočník.