Prihlásenie do systému
Pripravuje sa nový bonusový systém. Informácie už čoskoro.

Všetci hráči cash game ligy s minimálnym počtom 2.000 bodov (max. však 45 hráčov podľa poradia v rebríčku) a deväť alebo desať vylosovaných hráčov hrá raz mesačne freeroll o 2.500€. Maximálny počet hráčov freerollu je stanovený na 54.

Hráči, ktorí sa nezapoja do Cash Game Freerollu do konca piateho levelu strácajú nárok na účasť v turnaji.

Čiastka 2.500€ bude rozdelená na desať cien rovnakým dielom, t.j. prvých desať hráčov dostane po 250€.

Do zlosovania budú zaradení všetci hráči cash game ligy, ktorí majú viac ako 500 bodov. Losuje sa desať hráčov (deväť v prípade, že priamo postúpilo 45 hráčov z rebríčka).

Podmienkou je preukázať sa klubovou kartou.

Zlosovanie sa uskutoční 30 minút pred začiatkom turnaja!

Hráč, ktorý nebude prítomný pri losovaní stráca nárok na účasť v turnaji.

Pravidlá Cash Game Ligy

Hráči dostanú bod za každú odohranú 1min. na cash game. Bodovanie je rozdelené do troch kategórií nasledovne.
0.25€ - 0.50€
0.50€ - 0.50€
1€ - 1€ 1€ - 2€
2€ - 2€
2€ - 5€
5€ - 5€
5€ - 10€
10€ - 20€
0.5b/1min. 1.5b/1min. 2.0b/1min.

Priebeh cash game ligy

Všetci hráči obdržia bezplatne klubové karty, pomocou ktorých sa budú prihlasovať na cash game. Katry si môžete vyzdvihnúť v pokladni Poker Clubu Monte Carlo Košice, Toryská 5 (OC Galéria 4.posch.). Hráč pri príchode odovzdá kartu manažérovi, u ktorého karta ostane až do ukončenia hry.

UPOZORNENIE!

V prípade, že si hráč po skončení hry kartu u manažéra nevyzdvihne, jeho účasť na hre bude anulovaná a hráč nezíska žiadne body. Hráč bez karty sa môže zúčastniť cash game, ale nezíska žiadne body.

V prípade straty karty má hráč možnosť zakúpiť si novú kartu v cene 5€. Pri následnej strate je cena karty 10€.